Comunicat de presă al Ministerului Afacerilor Externe: Vizita la Ankara a secretarului de stat George Ciamba Citeste mai mult: Comunicat de presă al Ministerului Afacerilor Externe: Vizita la Ankara a secretarului de stat George Ciamba

Secretarul de stat pentru afaceri europene, George Ciamba, a avut marţi, 24 noiembrie 2015, la Ankara, consultări politice cu Volkan Bozkir, ministru desemnat pentru afaceri europene, Ali Naci Koru, ministru adjunct al afacerilor externe al Republicii Turcia, cu Murat Salim Esenli, subsecretar de stat adjunct pentru afaceri europene în cadrul Ministerului Afacerilor Externe şi cu Rauf Engin Soysal, subsecretar de stat în Ministerul Afacerilor Europene.
Comunicat de presă al Ministerului Afacerilor Externe: Vizita la Ankara a secretarului de stat George Ciamba

Vizita s-a înscris în cadrul oferit de Parteneriatul Strategic încheiat de România şi Turcia şi a vizat menţinerea dinamicii consultărilor politice dintre Bucureşti şi Ankara pe teme de interes pentru cele două ţări cu scopul consolidării cooperării bilaterale.

În cadrul întrevederilor, secretarul de stat George Ciamba a evidenţiat faptul că Turcia este un partener cheie al României la nivel politic, strategic şi economic. De asemenea, a exprimat satisfacţia pentru dinamica specială dobândită de relaţiile româno-turce după încheierea Parteneriatului Strategic în anul 2011, urmată de semnarea Planului de Acţiuni, doi ani mai târziu.

Consultările au oferit prilejul efectuării unui schimb detaliat de opinii şi analizării priorităţilor aflate pe agenda bilaterală, regională şi internaţională. O atenţie prioritară a fost acordată relaţiilor bilaterale excelente dintre cele două ţări, cu accent pe stadiul dialogului politico-diplomatic, pe cooperarea economică şi cea sectorială.

Oficialul român a reliefat faptul că Turcia este primul partener comercial al României din afara UE şi al cincilea partener în privinţa schimburilor internaţionale totale ale ţării noastre, subliniind potenţialul deosebit de dezvoltare a cooperării economice între cele două ţări. Nu în ultimul rând, au fost discutate proiecte economice concrete şi modalităţi de impulsionare a materializării acestora. În acest context, a fost abordat subiectul cooperării în domeniul energiei, cu accent asupra dezvoltării de proiecte comune care să corespundă intereselor celor două state, precum şi priorităţilor strategice ale regiunii.

Agenda convorbirilor a inclus şi subiecte precum relaţiile UE-Turcia, cooperarea în plan regional şi actuala criză a migraţiei. Secretarul de stat George Ciamba a reiterat faptul că România este consecventă în acordarea de sprijin Turciei în vederea aderării la Uniunea Europeană şi încurajează Turcia pe calea reformelor şi alinierii la acquis-ul comunitar. De asemenea, a exprimat sprijinul pentru obiectivul deschiderii de noi capitole de negociere cu Turcia.

Privitor la criza migraţiei, secretarul de stat George Ciamba a evidenţiat rolul deosebit de important deţinut de către Turcia în calitate de ţară care găzduieşte pe teritoriul său un număr foarte mare de refugiaţi şi care joacă un rol cheie în soluţionarea actualei crize, atât din punct de vedere umanitar, cât şi al controlului fluxului migraţionist şi al combaterii reţelelor de trafic de persoane. A subliniat necesitatea unei abordări care să asigure rezolvarea cauzelor profunde ale fenomenului migraţionist. Totodată, partea română a apreciat importanţa consolidării cooperării dintre UE şi Turcia şi a evidenţiat, în context, semnificaţia apropiatului Summit UE-Turcia care va avea loc la 29 noiembrie 2015.

Cele două părţi au avut şi un schimb de vederi asupra situaţiei din vecinătatea estică, degajându-se interesul comun pentru consolidarea stabilităţii şi a progreselor economice în regiune. În ceea ce priveşte Republica Moldova, partea română a reiterat mesajul de sprijin pentru continuarea agendei pro-europene.

De asemenea, agenda discuţiilor a prevăzut şi discuţii referitoare la cooperarea regională în cadrul Organizaţiei Cooperării Economice a Mării Negre (OCEMN). În contextul deţinerii, de către România, a Preşedinţiei-în-Exerciţiu a OCEMN, oficialul român a reiterat interesul pentru acţiunile comune în regiunea Mării Negre care vizează promovarea cooperării regionale, a stabilităţii şi creşterii securităţii în sud-estul Europei.

Despre Ministerul Afacerilor Externe

Informaţii suplimentare:Stadiul îndeplinirii principalelor criterii tehnice de acces în programul Visa Waiver (VWP)I. Securitatea documentelor de călătorie1. Începând cu 18 ianuarie 2010, sistemul de eliberare a paşapoartelor electronice (biometrice) a devenit funcţional la nivelul întregii ţări.2. Toate documentele de călătorie emise de statul român răspund, de asemenea, unor standarde de securitate ridicate.3. Este operaţional un mecanism de transmiterea către Interpol, în termen de 24 de ore, a informaţiilor legate de paşapoartele pierdute sau furate.II. Controlul la frontierăAu fost adoptate numeroase acte normative în vederea combaterii eficiente a activităţilor infracţionale transfrontaliere: – HG 324/2007, de aprobare a Strategiei Naţionale privind Controlul la Frontieră pentru perioada 2007-2010, conţinând măsuri de gestionare coerentă şi eficientă a frontierei de stat a României – HG 1122/2007, de aprobare a Strategiei Naţionale privind Migraţia (2007-2010), conţinând măsuri de control al migraţiei, prevenirea şi combaterea migraţiei ilegale, acordarea de azil şi integrarea socială a străinilor – HG 1654/2006, de aprobare a Strategiei naţionale de combatere a traficului ilegal de persoane (2006-2010)III. Aspecte legate de imigraţie1. Implementarea la nivel naţional a formatului unic de permis de reşedinţă pe teritoriul României pentru cetăţenii statelor terţe, în conformitate cu prevederile Regulamentului CE 1030/20022. Transpunerea în legislaţia naţională a prevederilor acquis-ului comunitar în domeniul aziluluiIV. Acorduri de cooperare în domenii relevante semnate sau în curs de negociere cu partea americană1. Acordul între Ministerul Internelor şi Reformei Administrative din România şi Departamentul Energiei al SUA privind cooperarea în prevenirea traficului ilicit cu materiale nucleare sau radioactive, semnat la Bucureşti, la 15 septembrie 20082. Declaraţia între Ministerul Internelor şi Reformei Administrative (MIRA) din România şi Departamentul Securităţii Interne din SUA privind principiile de cooperare în vederea întăririi măsurilor bilaterale de securitate pentru călătoriile internaţionale şi cerinţele Programului Visa Waiver, semnată la Washington, la 3 noiembrie 20083. Sunt în curs de finalizare negocierile cu partea americană cu privire la Memorandumul de Înţelegere între Guvernul României şi Guvernul Statelor Unite ale Americii privind activitatea ofiţerilor de securitate de pe aeronave (air marshals).

Citeste mai mult: Comunicat de presă al Ministerului Afacerilor Externe: Vizita la Ankara a secretarului de stat George Ciamba

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *