România salută Comunicarea comună a Înaltului Reprezentant al UE şi a Comisiei Europene referitoare la revizuirea Politicii Europene de Vecinătate Citeste mai mult: România salută Comunicarea comună a Înaltului Reprezentant al UE şi a Comisiei Europene referitoare la revizuirea Politicii Europene de Vecinătate

România salută Comunicarea comună din 18 noiembrie 2015 a Înaltului Reprezentant al UE pentru Afaceri Externe şi Politică de Securitate şi a Comisiei Europene, referitoare la revizuirea Politicii Europene de Vecinătate (PEV), care reflectă în conţinutul documentului principalele elemente de poziţie şi propuneri susţinute de România pe parcursul procesului de consultare.
România salută Comunicarea comună a Înaltului Reprezentant al UE şi a Comisiei Europene referitoare la revizuirea Politicii Europene de Vecinătate

Comunicarea reflectă pe deplin ideea platformelor de dialog, avansată de România în dezbaterea privind reforma PEV, care au drept obiectiv stimularea cooperării, soluționării problemelor și stabilizării regiunilor vizate, sub denumirea “Thematic Frameworks”(cadre tematice) – formate de dialog cu participarea statelor membre UE, a statelor partenere interesate, a ”vecinilor vecinilor”, a partenerilor regionali, a actorilor globali, a instituțiilor financiare internaționale și a altor donatori. Tematicile-cheie identificate răspund provocărilor actuale, precum migraţia, energia, securitatea şi corespund întocmai cu elementele de fond ale propunerilor româneşti subsumate conceptului de “security trusts”, avansat de România în anul dezbaterii privind revizuirea PEV.

Comunicarea Comisiei Europene și a Serviciului European de Acţiune Externă (SEAE) privind revizuirea Politicii Europene de Vecinătate punctează, de asemenea, importanța Sinergiei Mării Negre, ca format de cooperare regională şi forum de dialog pentru abordarea fenomenelor cu care se confruntă regiunea și încurajarea reformelor politice și economice.

România apreciază în mod deosebit importanţa acordată aspectelor referitoare la promovarea cooperării regionale, cu referire explicită la consolidarea Parteneriatului Estic, în acord cu angajamentele asumate cu ocazia Summit-ului de la Riga, din mai 2015. România consideră că, dincolo de dimensiunea economică a integrării partenerilor, este importantă asigurarea unui angajament sporit al Uniunii pe componenta politică a relaţiei de asociere, după cum este stabilit în Acordurile de Asociere încheiate cu UE de cei mai avansaţi dintre statele partenere.

De asemenea, România apreciază faptul că în PEV revizuită a fost inclusă o importantă dimensiune de securitate, așa cum a propus diplomația română.

Totodată, se poate evidenţia accentul pus pe: consolidarea principiilor diferenţierii şi responsabilităţii în relaţiile UE cu partenerii PEV; abordarea mai individualizată a relaţiilor de cooperare cu statele PEV, adaptată specificului şi ambiţiilor acestora; focalizarea mai accentuată a relaţiilor de cooperare cu partenerii PEV, prin identificarea de domenii prioritare de interes reciproc; flexibilitate şi coerenţă sporită pe planul disponibilizării instrumentelor şi resurselor la dispoziţia PEV, inclusiv privind susţinerea partenerilor aflaţi în situaţii de criză.

România s-a implicat activ în procesul de revizuire a PEV, avansând propuneri concrete în vederea consolidării acțiunii UE în Vecinătate. Astfel, dincolo de promovarea viziunii sale în reuniunile la nivel ministerial, au fost organizate consultări (ad-hoc) la nivel de experți cu Comisia Europeană, în cadrul cărora partea română a prezentat pe larg obiectivele și propunerile sale şi au fost transmise partenerilor europeni documente de poziţie.

Informații suplimentare:

La 18 noiembrie 2015 a fost dată publicităţii Comunicarea comună a Înaltului Reprezentant al UE pentru Afaceri Externe şi Politică de Securitate şi a Comisiei Europene referitoare la revizuirea Politicii Europene de Vecinătate.

Documentul marchează finalizarea formală a procesului de consultare, demers la care au fost asociate statele membre, ţările partenere cuprinse în Politica Europeană de Vecinătate, instituţii UE, organizaţii internaţionale, parteneri sociali, organizaţii ale societăţii civile, cercurilor de afaceri, think-tank-uri, exponenţi ai cercurilor de afaceri şi mediilor academice.

Pe fond, documentul subliniază interdependenţa strânsă existentă între securitatea şi stabilitatea UE şi cea a vecinilor ei, atât la Est, cât şi la Sud. Comunicarea comună accentuează asupra necesităţii unor parteneriate întărite ale UE cu ţările PEV, dat fiind noile provocări cu care se confruntă UE la frontierele sale, cu referire expresă la noile focare de criză şi conflict, proliferarea reţelelor teroriste şi multiplicarea riscurilor subsecvente fenomenelor de intoleranţă religioasă şi radicalizare. Documentul reliefează, în acest sens, importanţa unei cooperări sporite cu statele partenere pe aspecte de securitate şi consacră conceptul de stabilitate drept principala prioritate politică a noii PEV, în paralel cu promovarea mai viguroasă a dezvoltării economice în zonele din Vecinătate cele mai sărace şi abordarea durabilă şi coerentă a cauzelor profunde ale fenomenului migraţiei.

În acelaşi timp, este subliniată relevanţa procesului de revizuire a PEV ca parte a demersului mai amplu de referitor la elaborarea Strategiei Globale a UE privind Politica de Securitate şi Apărare.

În plan metodologic, noua PEV propune renunţarea la tradiţionalele “pachete anuale” de rapoarte de ţară, urmând ca, în continuare, evaluările să fie făcute în mod individualizat, calibrat pe calendarul de lucru şi dinamica cooperării cu fiecare partener în parte.

Despre Ministerul Afacerilor Externe

Informaţii suplimentare:Stadiul îndeplinirii principalelor criterii tehnice de acces în programul Visa Waiver (VWP)I. Securitatea documentelor de călătorie1. Începând cu 18 ianuarie 2010, sistemul de eliberare a paşapoartelor electronice (biometrice) a devenit funcţional la nivelul întregii ţări.2. Toate documentele de călătorie emise de statul român răspund, de asemenea, unor standarde de securitate ridicate.3. Este operaţional un mecanism de transmiterea către Interpol, în termen de 24 de ore, a informaţiilor legate de paşapoartele pierdute sau furate.II. Controlul la frontierăAu fost adoptate numeroase acte normative în vederea combaterii eficiente a activităţilor infracţionale transfrontaliere: – HG 324/2007, de aprobare a Strategiei Naţionale privind Controlul la Frontieră pentru perioada 2007-2010, conţinând măsuri de gestionare coerentă şi eficientă a frontierei de stat a României – HG 1122/2007, de aprobare a Strategiei Naţionale privind Migraţia (2007-2010), conţinând măsuri de control al migraţiei, prevenirea şi combaterea migraţiei ilegale, acordarea de azil şi integrarea socială a străinilor – HG 1654/2006, de aprobare a Strategiei naţionale de combatere a traficului ilegal de persoane (2006-2010)III. Aspecte legate de imigraţie1. Implementarea la nivel naţional a formatului unic de permis de reşedinţă pe teritoriul României pentru cetăţenii statelor terţe, în conformitate cu prevederile Regulamentului CE 1030/20022. Transpunerea în legislaţia naţională a prevederilor acquis-ului comunitar în domeniul aziluluiIV. Acorduri de cooperare în domenii relevante semnate sau în curs de negociere cu partea americană1. Acordul între Ministerul Internelor şi Reformei Administrative din România şi Departamentul Energiei al SUA privind cooperarea în prevenirea traficului ilicit cu materiale nucleare sau radioactive, semnat la Bucureşti, la 15 septembrie 20082. Declaraţia între Ministerul Internelor şi Reformei Administrative (MIRA) din România şi Departamentul Securităţii Interne din SUA privind principiile de cooperare în vederea întăririi măsurilor bilaterale de securitate pentru călătoriile internaţionale şi cerinţele Programului Visa Waiver, semnată la Washington, la 3 noiembrie 20083. Sunt în curs de finalizare negocierile cu partea americană cu privire la Memorandumul de Înţelegere între Guvernul României şi Guvernul Statelor Unite ale Americii privind activitatea ofiţerilor de securitate de pe aeronave (air marshals).

Citeste mai mult: România salută Comunicarea comună a Înaltului Reprezentant al UE şi a Comisiei Europene referitoare la revizuirea Politicii Europene de Vecinătate

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *